Zakres naszych usług:

Obsługa firm w zakresie zadań służby BHP

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704; zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468) pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, którzy spełniają co najmniej wymagania określone w § 4 ust. 2 pkt 3.

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa i wszyscy pracownicy muszą zostać poinformowani o ryzyku zawodowym przed przystąpieniem do pracy. Ocenę ryzyka powinno się przeprowadzać w możliwie najprostszy sposób.

Dochodzenie powypadkowe

Pomagamy w przeprowadzeniu postępowania powypadkowego oraz w sporządzeniu kompletnej dokumentacji powypadkowej.

Instrukcje

Opracowujemy instrukcje BHP dla wszystkich stanowisk pracy, maszyn i urządzeń obsługiwanych przez pracowników oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Szkolenia

  • szkolenia bhp wstępne: instruktaż ogólny.
  • szkolenia bhp okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pracowników administracyjno-biurowych, osób kierujących pracownikami, pracodawców.
  • szkolenia obejmujące tematykę ochrony przeciwpożarowej
Zapraszamy do współpracy